NOTICIES

JUNTA

La junta actual del club es va constituir el 2 d'octubre de 2015 i està formada per les persones següents

President: Xevi Serra

Vicepresidenta: Carme Garcia

Secretari: Pere Uya

Tresorer: Toni Bosch

Vocals:

Albert Morató, Marc Morales, Toni Pérez, Oscar Uya, Pere Codina, Marc Muñoz

Jordi Gilabert, Francesc Jiménez, Jordi Tió, Xevi Vilar, Xevi Boix

SOBRE LES LLICÈNCIES

El club gestiona les llicències a la Federació Catalana de Ciclisme.

Gestionar la llicència comporta l'acceptació d'alta com a soci del club o bé la renovaciö de soci. En els dos casos es cobra al mateix temps. La quota aprovada en la darrera junta de socis és de  20€