En els apartats de PROCEDIMENT s'explica que el Club només fa d'intermediari amb la FCC.

El compromís de cancel·lació i reemborsament per part del club és fins a la realització del tràmit amb la FCC. Normalment serà de 3 dies però en alguns casos pot ser superior. En aquest cas la cancel·lació i reemborsament serà immediata. La petició es farà per telèfon o bé per e_mail.

Una vegada feta la petició a la FCC i tramitada per aquesta, el club es compromet a fer les gestions a la FCC per aquesta cancel·lació. La gestió pot comportar despeses que es deduiran en el reemborsament.

Es pot consultar tota la informació sobre les llicencies de ciclisme al web de la FCC, www.ciclisme.cat