Si es vol canviar de llicència, de cicloturista a competició, s’ha de comprar l’article “Canvi de llicència” i indicar la nova llicència. El tractament i terminis d’entrega són els descrits en aquests apartats.