El Club tramita la llicència a la FCC en el termini màxim de 3 dies, el següent dia hàbil estarà disponible en l'APPS de la FCC i en el web de la FEC.