Una vegada feta la compra de la llicència i rebut el pagament, el Club Ciclista Calma farà la petició i pagament a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC). Aquesta tramitarà la llicència en la pròpia FCC i a la Federación Española de Ciclismo si és una llicència UCI o de competició.

No s'envia llicència en format targeta. La llicència estarà disponible a l'APPS de la FCC i al web de la FEC.