JUNTA DEL CLUB

La junta actual del club es va constituir el 2 d'octubre de 2015 i està formada per les persones següents

President: Xevi Serra

Vicepresidenta: Carme Garcia

Secretari: Pere Uya

Tresorer: Toni Bosch

Vocals:

Albert Morató

Marc Morales

Toni Pérez

Oscar Uya

Pere Codina

Marc Muñoz

Jordi Gilabert

Francesc Jiménez

Jordi Tió

Xevi Vilar

Xevi Boix